Skip to main content
บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. สวัสดีปีใหม่ลูกค้า MBA NIDA และ  บ.กรุงศรีออโต้ ลูกค้า บ.กรุงศรีออโต้ ทำเว็บ อินทราเนต   ลูกค้า MBA NIDA business school ทำเว็บและให้เราดูแลมาตลอดสองปี    ...

อ่านต่อ

ในวันที่เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 บริษัท คัลเลอร์แพค ครีเอชั่น จำกัด ได้เดินทางไปมอบ ชุดกีฬา เป็นของขวัญวันเด็ก ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดสะนำ อ.บ้านไร่ จ. อุทัยธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้รักการออกกำลังกาย...

อ่านต่อ

งาน J and Beyond 2013 เป็นงานประจำปีใหญ่ของคนใช้ Joomla! ทั่วโลก เป็นงานประกาศรางวัล ต่างๆ Joomla! Open Source Creative and Artistic Recognition Awards 2013 และมีสัมนาเกี่ยวกับ Joomla! ปีนี้ บริษัท...

อ่านต่อ

ทีมงานของบริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. โดยคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส (Wordpress Workshop) ให้กับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

อ่านต่อ

ทีมงานของบริษัท โดยคุณพิศาล เชื้อชาติไชย ไปเป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส (Wordpress Workshop) ให้กับเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 บริษัท ColorPack Creations Co., Ltd. ได้จัดส่งคุณพิศาล เชื้อชาติไชย เข้าไป สอน Joomla 2.5 ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้ความรู้ กับนักศึกษา วารสารศาสตร์...

อ่านต่อ