Skip to main content
ในปีที่ผ่านมา จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเว็บหลายเว็บ เปลี่ยนจาก http ธรรมดา มาเป็น https และ Google ประกาศว่าจะให้คะแนนกับการใช้งาน https เพื่อการจัดลำดับ Ranking ผลการค้นหา นั่นหมายความว่า หากเว็บของท่านมีการเรียกใช้งานผ่าน...

อ่านต่อ

กูเกิลประกาศจะให้ความสำคัญ mobile friendly หรือความเป็นมิตรต่ออุปกรณ์พกพา ในการจัดลำดับผลการค้นหา โดยจะเริ่มในต้นเดือนพฤษภาคม 2016 ซึ่งจะมีผลต่อลำดับการค้นหา การตรวจสอบ mobile friendly ชองเว็บสามารถทำได้ที่...

อ่านต่อ

จากที่มีการปรับ รูปแบบการปล่อย Joomla  จากเดิมจะใช้ เลข 5 เป็นการปิดรับความสามารถ เช่น Joomla 1.5  joomla 2.5 และ คิดว่า จะเป็น Joomla 3.5 แต่ทีมงานมองว่า มันทำให้การเพิ่มความสามารถและพัฒนา...

อ่านต่อ

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาคร...

อ่านต่อ

หลังจากที่เราได้ลองใช้งาน Joomla! 3.2 เมื่อปลายปีที่แล้ว หลายคนชื่นชอบในความสามารถใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Tag , Content versioning, หรือ Two factor authentication และอีกไม่นาน ทีมพัฒนาจูมล่า...

อ่านต่อ